לוח חופשות לשנה"ל תש"ע  (2009- 2010)

 

  

 

 

1.    חופשות רשמיות:

 

 

 

 

 

2.   החגים:

·         לילת אליסרא ואל מיעראג' – 27  ברג'ב, יום אחד, (נופל בחופשת הקיץ.)

 

·         חג אלפטר (חג הפסקת הצום)- ארבעה ימים, החל מהיום ה- 30 לתחילת חודש הרמדאן.

 

·         חג אלאדחא (חג הקורבן) –  7  ימים, מיום שישי י' בכסלו, התש"ע (27/11/2009) עד יום חמישי ט"ז בכסליו תש"ע (3/12/2009).

 

·         ראשית השנה ההוג'רית 1431- יום אחד, (כנראה יום חמישי 17 בדצמבר, 2009.)

 

·         יום הולדת הנביא מוחמד- יום אחד, 12 רביע אלאוול. (כנראה נופל ביום חופשה)

 

·         בחודש הרמדאן- חודש הצום בשנה ההיג'רית 1430- ביה"ס יפעל במתכונת שיעורים מקוצרת. כל שיעור יקוצר ב- 10 דקות.